Chovatel:hř. Netolice Zařazen do chovu: 1979Vyřazen z chovu: neevidováno v plemenné knize
Anglický polokrevník

DIV I
*1972
  776 Div xx   Lionel xx  West Nor West xx
  Lisi xx
  Diva xx  Simson xx
  Danaide xx
  189 Galánka  59 Persian xx xx  Simson xx
  Perambulator xx
  57 Tosca xx  Przedswit V-K xx
  po 151 Dahoman

Tento plemeník se narodil v roce 1972 v hřebčíně Netolice po plnokrevném hřebci Div z matky 189 Galánka po 59 Persian. Byl to ryzák s mírami 179/167/196/20,5.
 
V letech 1973 až 1980 se účastnil překážkových dostihů pod jménem Borek. Jeho generální handicap byl 62 kg. Jeho matka Galánka dosáhla v drezuře výkonnosti st. T a byla úspěšná i v chovu. Mezi její potomky patří Pyšná po Div (7. místo ve Velké Pardubické) či Zorro po Lisabon (úspěšný skokový kůň).
 
Po roce 1980 byl Borek jediným žijícím hřebcem po Div. Ostatní v chovu z různých příčin místo nenašli. Např. Zuav byl oboustranný kryptorchid, Uskok se zabil ve Velké Pardubické a Dany byl kastrován. V Netolicích byl Borek zařazen jako Div I. Státní plemenářský podnik však nesouhlasil s jeho využitím a hřebec měl být odporažen. Nakonec se rozsudku smrti vyhnul. Byl zakoupen píseckým hřebčincem a postaven na stanici v Týně nad Vltavou. Tam pod jménem 102 Div-56 připouštěl od roku 1982 do roku 1991. Kvalita zapouštěných klisen byla kolísající. I přesto již v roce 1988 dosáhlo jeho potomstvo výkonnosti St. T a ASH 0,62. Dva dobré skokany zplodil i s chladnokrevnou kříženkou.
 
Div I nepředával na potomstvo svůj mírný francouzský postoj předních končetin. Naopak přenášel velmi kvalitní fundament a značnou tvrdost. Ačkoli velká část jeho potomstva byla po roce 1990 exportována, zanechal po sobě syna z matky po Fillér, který jako 497 Div týnský připouští na stanici v Miroticích u Písku.
 
Potomstvo plemeníků linie Div je mimořádně dlouhověké a tvrdé. U hřebců představuje určitou překážku pro sportovní testaci silný hřebčí temperament, který souvisí s dobrou plodností a připouštěním.
 
čerpáno z knihy MVDr. Vlastimila Sixty Nejvýznamnější plemeníci v chovu českého teplokrevníka
Cavalier Publishing 2006