SM 2423 ČIPETA ==> po 1017 ALARM - 74 ==> po ALARM

Chovatel:R. Grothmann, Hollerdeich, SRNZařazen do chovu: 1945Vyřazen z chovu: 1968
Hannoverský kůň

ALARM
*1942
  Allermeist   Allérstrand 2861  Allmers
  Abikunda 16177
  Alsterbeute 25821  Alsterpreis
  Fliederlore 19799
  Scholle  Schorze II  Schwof I 2381
  Nubandina
  Caldella 14373  Colman 587
  hannoverská klisna

Alarm byl ryzák, který se narodil 1. 6. 1942 v Hannoversku. Pocházel po hřebci Allermeist z matky Scholle, jeho míry byly 174/-/203/22,8. Byl ve starém hannoverském typu, v Čechách se osvědčil jako producent pracovitých koní v tažném typu.
 
Do chovu v Čechách byl původně zařazen v zemském chovu v hřebčinci Nemošice pod jménem 683 Jenerál. Během této doby zplodil pro zemský chov jednoho plemenného hřebce 1937 Alan zmatky po 1256 Vrch.
 
Hlavní chvíle Alarma nadešla v jeho 16 letech, kdy byl vybrán jako kmenový plemeník do Hřebčína Kladruby nad Labem. Na jeho půdě působil během let 1958 až 1968. Jednalo se o dobu, která byla pro Hřebčín Kladruby typická krizí ve výběru plemeníků a dále požadavkem produkce všestranně užitkového koně.
 
V kladrubském hřebčíně Alarm připustil 230 klisen a zanechal 117 potomků. Potomstvo první generace bylo kvalitní, dobré povahy s ochotou k práci. 29 synů bylo zařazeno do chovu (z toho 6 do tehdejších šlechtitelských chovů), 38 dcer do kladrubského stáda. Několik produktů bylo úspěšných i ve sportu.
 
Zklamáním však byly výsledky jeho jinak kvalitních synů v chovu. To se projevilo obzvláště v Čechách, kde synové připouštěli klisny na podkladě převážně oldenburské krve. Nejúspěšnějším Alarmovým synem byl na Moravě stojící 2824 Alarm-9 z matky 758 Gidran VII, který dal řadu kvalitních potomků (např. Alarma VII) včetně dcer.
 
S odstupem doby lze říci, že Alarm nedosahoval kvality dříve v Kladrubech nad Labem použitých hannoverských hřebců (Šachmat, Schwall, Dolling). Dnes lze objektivně posoudit jeho klady a zápory v chovu českého teplokrevníka. Kladem byly bezesporu jeho dcery, které si často zachovaly přednosti svých matek. Přinejmenším diskutabilní bylo tvrdošíjné trvání na produkci všestranně užitkových koní ještě v sedmdesátých letech. To mělo za následek zapouštění kladrubských Alarmových dcer typově nemoderními hřebci Gidran XIV a North Star VII. Jednalo se o osudnou chybu. Tyto produkty již nebyly akceptované ani chovatelskou sférou. Uplatnění nalezly poslední Alarmovy dcery teprve při použití hřebců Quoniam II a Przedswit X-K. Tím pomohly udržet linii Przedswit III-K. Jinak se krev Alarma uplatnila ve sportu minimálně. Dnes již na českých kolbištích nenajdeme koně, kteří by v původech měli na pozici otce matek Alarmovy potomky.
 
čerpáno z knihy MVDr. Vlastimila Sixty Nejvýznamnější plemeníci v chovu českého teplokrevníka
Cavalier Publishing 2006