CHOV  KONÍ  VARTA
Chov koní Varta je rodinná farma, která byla založena v roce 1992 na statku stojícím o samotě, cca 2km od města Mirotice (okr. Písek).
Po rekonstrukci objektu sem byli přesunuti zakládající koně chovu pocházející ze zrušeného chovu TJ Start, kde majitelka pí. Věra Políčková získávala zkušenosti pod vedením MVDr. Vlastimila Sixty.
Chov koní Varta se zaměřuje na chov žlutých sportovních koní.
Pilířem chovu je hřebec 497 Div Týnský - Čardáš, poslední hřebec v linii po Div xx. Dále klisna Hluboká - Čardášova polosestra po 102 Div-56 a klisna Nany 2455 Mykonos.
Nadějí chovu jsou Horymír po 677 Regulus (nar.05/2003) a Hájenka také po 677 Regulus (nar.04/2004). Ve sportu se výrazněji projevila klisna Danka po 102 Div-56, Quitana po 439 Mys a valach Lukas po 497 Div Týnský.
 
JSK  VARTA
Spolu s chovem koní Varta Věra Políčková st. a Věra Políčková ml. zajišťují chod JSK Varta. Obě aktivně působily ve sportu - V. Políčková st. za jezdecký oddíl MVDr. Vlastimila Sixty a V. Políčková ml. již za JSK Varta.
Věra Políčková ml. trénovala od útlého věku pod vedením nejprve V. Políčkové st. a MVDr. V. Sixty, později pod trenérem Alexandrem Onoprienkem a dále absolvovala skokové soustředění s p. Hanulayem a s p. Kusem. Po té složila trenérské zkoušky a sportovala do úrovně "S".
Jezdecký oddíl vychovává a připravuje mladé jezdce na jezdecké soutěže a zároveň se věnuje i jezdcům, kteří nemají sportovní ambice, ale chtějí se rekreačnímu jezdectví věnovat na úrovni.
JSK Varta každoročně organizačně zajišťuje Jezdecké závody v Miroticích v rámci oslav Alšových dnů a v r. 2005 nově i ZZVJ.
 
JSK  VARTA  -  ALEKO
V dubnu 2009 došlo ke spojení jezdeckých oddílů JSK VARTA (MC120) a JK ALEKO (MC0197).